<:3)~

 

A written knowledge source on

Thought Systems

- as thought by Finn Timothy Öhlund Pääjärvi, Gumrarö, Sweden, around and during the year "2022 AD".

 

The brain-body system, its structure, both physically and psychologically, and with wich any individual lifeform in the universe might think upon the ouside of body-reality as well as our inner world, including the workings thereof and one's place within it - this individual viewpoints worldview or thought system.

The thinking structure of our minds.

A witnessing thinking node of Mother Earth and its temporary dwelling within a system of intertwined networks. The tree of lives.

Some main foundations to my thought system

Swedish-American, Christian, Kvän/Tornedalian-Finnish, Non believing(?) Christian mother, father of Christian - Protestant upbringing in some areas around Seattle, Washington, U.S.A. with self-cut bonds to the culture of upbringing, somewhat. Born 1979 in Uppsala, Sweden. Swedish American hippie-turning-mainstream traditions. Etc.

 

By asking and answering some questions ourselves we can become more knowledgeable of our own place within reality and the underlying strucures to our own ts.

How can we become more aware of our own ts and how may we even enhance it?

What places did I grow up in and how was society there and what was its effect on me and my ts?

How has society changed in these places during my lifespan and before it?

What organized or unorganized spiritual life events have I been part of? How do these events effect ones ts?

 

#thoughtsystems #tankesystem

 

Ett konstverk om våra tankar

Hur tänker vi?

På vilket språk tänker vi?

Hur är detta språks historia?

Vem har format det?

Hur har det formats över tid?

Vilka traditioner följer vi?

Vilka är samhällets normer och oskrivna regler?

Vad lever vi i för samhälle och hur har det sett ut historiskt?

Vilka religioner och religiösa dåd har format det?

Vilka är vår hemkulturs begränsningar jämfört med andra kulturers?

Vilka lagar, både i gällande lagbok och våra oskrivna regler och tabu-restriktioner har vi?

Följer vi dem?

Vilka är på väg att förändras?

Hur reder vi oss till stora förändringar i livet?

Vårat svenska (el annat) samhälle och våran väg från urtid till nuet. Hur ser framtiden ut för världen och oss?

Har alla med ett predominerande västerländskt/kristet synsätt en apokalyps att vänta sig?

...

 

to be continues

 

 

...